Hvordan er vår barnehage ?

 

Valg av tema og fokusområder

Vårt pedagogiske innhold - noen grunntanker i forhold til syn på barnet og barns læring.

For å styrke demokratiet mener vi det er viktig å løfte barn sine tanker, hypoteser, ideer og interesser i et fellesskap. Det å ha et felles tema på huset gir oss muligheter til å dele erfaringer og tanker. Flere kloke hoder tenker bedre enn ett.

Fosslibekken barnehage søker et miljø som innbyr til undring - utforskning - samarbeid - respekt- glede og lek. Det å kunne være tilstede i nuet og ha det godt.  Miljøet skal gjøre alle barn kompetente. Hva kan et barn bli? Vi utvikler basene med tanken om at barn lærer av hverandre og i fellesskap. Møteplassene vi skaper bærer preg av et åpent miljø og et møte med åpne materialer som inviterer til verdier som likeverd og mangfold. Hvordan kan materiale invitere til slike verdier?

I møte med for eksempel gjenbruksmateriale eller materiale som leire begynner hjernen å jobbe kreativt. Hva kan dette bli? Hvordan kan det se ut? Hvordan responderer materialet på våre handlinger? Vi går inn i et likeverdig møte med materialet, barn og voksne, gutt eller jente der ingen har fasiten. Gammelt skrot kan bli til noe verdifullt og vakkert. Et mangfold av gammelt skrot og et mangfold av ideer og skapertrang. Vi utforsker sammen. Samarbeid – undring og kreativitet. Gjennom handling og dokumentasjon løfter vi barns tanker og ideer i en samarbeidende prosess.