IA bedrift

Det å være en IA bedrift henger sammen med  vårt menneskesyn. Vi blir i møte med et miljø.  Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø i samarbeid og i tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte.

Vi ser vårt HMS arbeid og IA arbeid i en sammenheng. Vi tenker at et systematisk HMS arbeid skal virke forebyggende for sykefravær og også bidra til god oppfølging av sykemeldte.

Vi er tilknyttet Klinikk 5 - bedriftshelsetjeneste.

Vi har egen IA kontakt i Stjørdal kommune- arbeidslivssenteret.

Gjennom arbeidslivssenteret har styrer, tillitsvalgte og verneombud blir kurset på ulike områder innenfor forebygging og ivaretagelse av arbeidstakernes helse.

Verneombud og styrer har gjennomført obligatorisk 40 timers HMS kurs.