Barnehagen - mer enn omsorg

Barnehagen skal være mer enn omsorg sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( VG 26.10.15). 

Norske barnehager scorer bra på omsorg er funn i denne forskningen. Videre står det at samspill handler om å være opptatt av noe, sammen.

DET TREDJE

Fosslibekken barnehage har en retning som sier utforskning i et fellesskap. Barn og voksne utforsker til sammen. Hva krever dette av oss pedagoger i barnehagen? Viser til vår årsplan på denne nettsiden under informasjon. 

Et utdrag fra kommentarer til forskningen;

Lite eller bortgjemte leker

Mange barnehager har ifølge forskerne også lite utstyr og leker tilgjengelig. Mange barnehager har leker, men de er ikke i tilgjengelig høyde eller på andre rom enn der barna oppholder seg til daglig.

Manglende leketøy og materiell kan ifølge Bjørnestad og Os begrense barnehagens tilbud av utviklingsfremmende aktiviteter og innhold.

– Det vi kan si er at det er et gjennomgående trekk at det har skjedd noe med utstyret i barnehagene. Det virker som om barnehagene er mindre opptatt av å ha utstyr i barnehagene.

Da glemmer man at samspill i barnehager utover tidlig spedbarn handler om å være opptatt av noe og holder på med noe sammen, ifølge Os.

– Samspill skapes ofte rundt et innhold. Leker innbyr til leker.

Anbefalt lesing og til refleksjon over barnehagen sitt innhold og oppgave i samfunnet. 

Mvh

Trude Jenssen, daglig leder