Barnehagelærer

Vi skal utvide staben og trenger to barnehagelærere snarest, fast stilling.

Viktige kvalifikasjoner er å kunne jobbe i en undringskultur som krever faglig engasjement, selvstendig initiativ og samarbeidsevne. Vi ser på ulikheter som en ressurs som krever åpenhet og respekt for hvert enkelt mennesket.

Vi vektlegger verdier som delaktighet og mangfold. Når andre mener noe annet enn meg, da er det interessant.

Vi søker en likeverdig organisasjon i alle ledd med ulikt ansvar ut i fra ulike stillinger og også etter hva situasjonen krever.

Vi er en basebarnehage og vektlegger en god tilpasset organisering etter vår pedagogikk, antall barn og voksne til enhver tid og det fysiske miljøet. Dette ansvaret er spesielt tildelt pedagogiske ledere i tett samarbeid med øvrige ansatte.

Om du er interessert, ta kontakt med daglig leder på telefon 98603095 eller mail .">.

 

Mvh

Trude Jenssen, daglig leder