Vi har ledige plasser

Du finner link til søknad i guiden til høyre. Det er samordnet kommunalt opptak til alle barnehager i Stjørdal.

Ring gjerne for å komme å se vår barnehage og prate med oss pedagoger.

Telefon; 95413000/ 98603095 eller send mail til; .">..

Trude Jenssen, daglig leder Fosslibekken barnehage AS.

 

VELKOMMEN TIL MULIGHETEN FOR Å UTFORSKE I FELLESSKAP.

Vi mennesker lærer både individuelt og i gruppe. Vi er overbevist om at læring sammen med andre er den mest kvalifiserte formen for læring.

I Fosslibekken barnehage ser vi, og bygger vi vår pedagogikk på at hvert enkelt barn skal være en ressurs for gruppa og at gruppa er en ressurs for hvert enkelt barn.

For gjennomføringen av en slik pedagogikk ser vi det som viktig med:

-et syn på menneske der normalitetsbegrepet er vidt og rikt

-miljøets betydning som den tredje pedagog

-aktiviteter i små grupper

-alderslike grupper

-reflektere sammen med aktivt bruk av dokumentasjon

-delaktighet - barnet som subjekt

-ivaretagelse av de 100 språk - barns ulike uttrykksmåter - ulike perspektiv, undersøke sammen med våre 100 ulike perspektiv

-prosjekterende arbeidsmåte

-Samarbeid

-Ivaretagelse av vårt miljø - en bærekraftig utvikling

 

VÅR FAGLÆRTE KOKK, Lisbeth Sjølstad, GJØR I STAND FOR VARIERT KOSTHOLD HVER DAG. DET LAGES  VARMMAT TRE DAGER I UKEN. MENY BLIR HENGT OPP I GARDEROBEN.

Alle måltider tilberedes i barnehagen. Dere trenger ikke ta med matpakke.