Detaljer

Barn er kompetente om vi gir dem muligheten til det. Hvilket materiale skal hjelpe barnet : -å sampille -å fordype seg -å bli venner

Vi søker å forstå det barn forsøker å forstå. Barnet elsker å lære seg. Vi ser på vårt miljø som den tredje pedagog.