Barnehagelærer

Vi skal utvide staben og trenger to barnehagelærere snarest, fast stilling.

Viktige kvalifikasjoner er å kunne jobbe i en undringskultur som krever faglig engasjement, selvstendig initiativ og samarbeidsevne. Vi ser på ulikheter som en ressurs som krever åpenhet og respekt for hvert enkelt mennesket.

Vi vektlegger verdier som delaktighet og mangfold. Når andre mener noe annet enn meg, da er det interessant.

Vi søker en likeverdig organisasjon i alle ledd med ulikt ansvar ut i fra ulike stillinger og også etter hva situasjonen krever.

Vi er en basebarnehage og vektlegger en god tilpasset organisering etter vår pedagogikk, antall barn og voksne til enhver tid og det fysiske miljøet. Dette ansvaret er spesielt tildelt pedagogiske ledere i tett samarbeid med øvrige ansatte.

Om du er interessert, ta kontakt med daglig leder på telefon 98603095 eller mail .">.

 

Mvh

Trude Jenssen, daglig leder

 

 

 

 

 

Vi har ledige plasser

Du finner link til søknad i guiden til høyre. Det er samordnet kommunalt opptak til alle barnehager i Stjørdal.

Ring gjerne for å komme å se vår barnehage og prate med oss pedagoger.

Telefon; 95413000/ 98603095 eller send mail til; .">..

Trude Jenssen, daglig leder Fosslibekken barnehage AS.

 

VELKOMMEN TIL MULIGHETEN FOR Å UTFORSKE I FELLESSKAP.

Vi mennesker lærer både individuelt og i gruppe. Vi er overbevist om at læring sammen med andre er den mest kvalifiserte formen for læring.

I Fosslibekken barnehage ser vi, og bygger vi vår pedagogikk på at hvert enkelt barn skal være en ressurs for gruppa og at gruppa er en ressurs for hvert enkelt barn.

For gjennomføringen av en slik pedagogikk ser vi det som viktig med:

-et syn på menneske der normalitetsbegrepet er vidt og rikt

-miljøets betydning som den tredje pedagog

-aktiviteter i små grupper

-alderslike grupper

-reflektere sammen med aktivt bruk av dokumentasjon

-delaktighet - barnet som subjekt

-ivaretagelse av de 100 språk - barns ulike uttrykksmåter - ulike perspektiv, undersøke sammen med våre 100 ulike perspektiv

-prosjekterende arbeidsmåte

-Samarbeid

-Ivaretagelse av vårt miljø - en bærekraftig utvikling

 

VÅR FAGLÆRTE KOKK, Lisbeth Sjølstad, GJØR I STAND FOR VARIERT KOSTHOLD HVER DAG. DET LAGES  VARMMAT TRE DAGER I UKEN. MENY BLIR HENGT OPP I GARDEROBEN.

Alle måltider tilberedes i barnehagen. Dere trenger ikke ta med matpakke.

 

 

 

Barnehagen - mer enn omsorg

Barnehagen skal være mer enn omsorg sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ( VG 26.10.15). 

Norske barnehager scorer bra på omsorg er funn i denne forskningen. Videre står det at samspill handler om å være opptatt av noe, sammen.

DET TREDJE

Fosslibekken barnehage har en retning som sier utforskning i et fellesskap. Barn og voksne utforsker til sammen. Hva krever dette av oss pedagoger i barnehagen? Viser til vår årsplan på denne nettsiden under informasjon. 

Et utdrag fra kommentarer til forskningen;

Lite eller bortgjemte leker

Mange barnehager har ifølge forskerne også lite utstyr og leker tilgjengelig. Mange barnehager har leker, men de er ikke i tilgjengelig høyde eller på andre rom enn der barna oppholder seg til daglig.

Manglende leketøy og materiell kan ifølge Bjørnestad og Os begrense barnehagens tilbud av utviklingsfremmende aktiviteter og innhold.

– Det vi kan si er at det er et gjennomgående trekk at det har skjedd noe med utstyret i barnehagene. Det virker som om barnehagene er mindre opptatt av å ha utstyr i barnehagene.

Da glemmer man at samspill i barnehager utover tidlig spedbarn handler om å være opptatt av noe og holder på med noe sammen, ifølge Os.

– Samspill skapes ofte rundt et innhold. Leker innbyr til leker.

Anbefalt lesing og til refleksjon over barnehagen sitt innhold og oppgave i samfunnet. 

Mvh

Trude Jenssen, daglig leder

Detaljer

Barn er kompetente om vi gir dem muligheten til det. Hvilket materiale skal hjelpe barnet : -å sampille -å fordype seg -å bli venner

Vi søker å forstå det barn forsøker å forstå. Barnet elsker å lære seg. Vi ser på vårt miljø som den tredje pedagog.