Vår barnehage

Fosslibekken barnehage ønsker å være et sted der barn opplever et godt fellesskap. Vi vektlegger et vidt læringssyn der lekens karakter med fantasi og kreativitet blir viktig, samtidig ispedd ferdigheter, fakta og fortrolighetskunnskap. Vi tenker at læring skjer for barn hele tiden. Vi setter oss ikke ned og lærer språk eller matematikk, men vi blir språklig og matematisk gjennom våre tverrfaglige prosjekt og møte med et mangfold av materialer i søken etter et demokratiske miljø. Slik vil vår pedagogikk i praksis muliggjøre våre verdier som er  likeverd og mangfold.

Fosslibekken barnehage ligger i Stjørdal kommune. Vi er aktivt engasjert i å sikre barn og unge gode oppvekstvillkår og bidrar med vår kompetanse gjennom samarbeid med ulike instanser i og utenfor kommunen.

Fosslibekken barnehage er bygget som en basebarnehage og inndelt i fem barnegrupper.

Barnegruppene er inndelt i lik alder med tanke på å kunne tilpasse materialvalg og forme miljøet etter barnas behov for lek og utforskning.

Barn møtes likevel på tvers av alder i et åpent miljø der de lett kan inspireres av andre barn. Vi tenker at et trygt og godt læringsmiljø er å organisere for aktiviteter i små grupper, ha fokus på det barna er opptatt og at vi løfter fram ulikheter fordi det er interessant og gir håp.

På nedre base er det ett- og to åringer og i øvre base er det tre – fire og femåringer. 

Vi har totalt i år 70 barn og 15 ansatte.

Med egen kokke sørger vi for et godt kosthold på huset og serverer tre varmretter i uken. Barna får alle måltider i barnehagen.

Vi har fokus på en likeverdig organisasjon. Sammen gjør vi vårt ytterste for at Fosslibekken barnehage skal være et godt sted for både barn og voksne.

Vi setter stor pris på et besøk til vår barnehage. Ta kontakt på telefon 93003780 / 98603095 eller mail:

.. Velkommen!

 

Åpningstider

Vi har åpent alle hverdag 

Man- Fre: 07.00 til 16:45

 

Stengt:

Påske og jul.

Kontakt oss

Hovednr: 95413000

Daglig leder: 93003780 

Epost: .

 

Barnegruppene:

Grønn: 45428047

Oransje: 95198931

Blå: 95198930

Gul: 94814063

Rød. 95198932

Snarveier

Søknad